Utbildningar i musik

Musik är ofta något som man upptäcker sitt intresse eller fallenhet för redan i unga år – kanske provar man på att spela ett instrument som hobby, eller tycker om att sjunga och går på sånglektioner. Det finns dock även möjlighet till mer formell utbildning i musik i skolmiljö, från grundskolenivå ända upp till universitets- och högskolenivå.

I Sverige finns till exempel ett stort antal kommunala musikskolor, som varje år har runt 335 000 elever. Mer än hälften av dessa går i särskilda ämneskurser för olika instrument. Musikskolorna bedriver sin verksamhet på grundskolenivå, vilket betyder att barn och ungdomar i Sverige tidigt kan få en grundläggande musikalisk utbildning – något som många menar är anledningen bakom Sveriges stora framgångar i musikbranschen, med ett flertal internationella exporter (ABBA och Roxette för att bara nämna två). Den enda begränsningen som finns är att de flesta av dessa skolor har någon form av inträdesprov, då man som elev måste bevisa sin musikalisa talang.

En av de mest kända musikskolorna i Sverige är Adolf Fredriks musikklasser, och denna skola har även ett nära samarbete med Stockholms musikgymnasium, som erbjuder en av de utbildningar man kan välja om man vill fortsätta studera musik på gymnasienivå. Gymnasiet är en del av Kungsholmens gymnasium, och tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser utgör de en av de mest populära körerna i Stockholmsområdet, som bland annat gör ett framträdande i samband med lucia varje år i Globen. Om man vill ägna sig åt sång i allmänhet, och körsång i synnerhet, är detta med andra ord rätt gymnasium.

När man kommer upp på högskole- och universitetsnivå kan musikutbildningarna sägas delas upp i två kategorier: dels de som fokuserar på att utöva musik, dels de som fokuserar på teorin bakom musiken. I det förstnämnda fallet finns utbildningarna framförallt på högskolor och folkhögskolor, och kan röra allt från låtskrivande till musikproduktion och sångutbildningar. De teoretiska utbildningarna återfinns framförallt inom ämnet musikvetenskap, som bland annat kan läsas på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. En av utbildningarna som erbjuds vid institutionen är ett kandidatprogram i musikvetenskap med inriktning mot musikkommunikatör. Det går också att läsa musikvetenskap som fristående kurser, en termin i taget.all-saints-867542_960_720

Som universitetsstudent, oavsett om man studerar musik eller något annat, har man ofta ett hektiskt liv, med tentor och studier som konkurrerar om tid med det sociala umgänget, samtidigt som många också har ett extrajobb för att ha råd med hyra, mat och något därutöver. Alla extra problem som dyker upp i vardagen inkräktar därför på den sköra balansen som en students liv innebär, till exempel att tunnelbanan är försenad eller att man får ett stenskott på bilen. Det sistnämnda går dock i alla fall att åtgärda relativt smärtfritt, eftersom man kan få hjälp med att reparera bilglas på plats av Mobilglas. Istället för att du ska köra bilen till dem, kommer de med andra ord till dig, vilket besparar viktig tid. Du kan läsa mer på http://www.mobilglas.se/, och efter att du anmält ditt ärende där kan du helt enkelt luta dig tillbaka och koncentrera dig på din musik eller dina studier igen.

Leave a Comment

mts_howto