Synestesi – kan du se musik?

När två sinnen är sammankopplande kan något makalöst ske. Men det är bara få förunnat, då man beräknar att 0,001-2% är synesteter. Kan du se musik eller höra färg? Ja, då kanske du är synestet. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är en sjukdom, utan ett neurologiskt tillstånd som ofta inte stör den vardagliga tillvaron.

Synestesi och ljud

Många upplever att vissa siffror har en specifik färg. Kanske 1 är gult och 4 blått och så vidare. Men det är lite annorlunda för en synestet. Dessa människor känner en stark sammankoppling mellan de olika sinnesintrycken, även om det är olika från individ till individ vilka sinnen som är sammankopplade. En del kanske känner en viss typ av beröring av en viss typ mat, andra kanske ser tiden som ett kretslopp i luften.

Men när det kommer till synestesi med det auditiva sinnet, så handlar det ofta om att man ser musik, exempelvis. Antigen ser man noter eller så ser man färger och mönster.

Många barnkläder, exempelvis från kids brand store påminner om det en synestet kan se. Det är inte sällan man hittar färgglada noter på sparkdräkter. För oss utomstående så är det en kul grej, men en synestet skulle kanske peka på sparkdräkten och säga ”Det där ser ut som In the ghetto, av Elvis Presley”.

I andra fall kan vissa ljud eller viss musik orsaka att man känner saker på kroppen. Havet kanske känns som en smekning på armen och en kaffebryggare känns som en nysning. Det finns även en ytterligare variant av den auditiva synestesin, där man upplever negativa känslor till följd av vissa ljud eller viss musik.

Många har omvandlat sin förmåga till en fördel i livet. Det kan exempelvis handla om att

skapa konst utifrån specifika låtar. Det är både kreativt, givande och hjälper andra att förstå vad personen i fråga ser.

Synetetisk fakta

Man har räknat ut att det idag finns ca 70 olika typer av synestesi. Det är även mer vanligt hos kvinnor än hos män. Annan forskning visar också att det kan vara ärftligt, men då handlar det om fler än en gen som orsakar att det går i arv.

Eftersom synestesin är så individuell, så upplever fler att den blir svagare med åldern och andra att den blir starkare. Vissa människor upplever också att den försvagas under sjukdomsfall. Och när det kommer till sjukdomsfall så finns det en negativ aspekt med en form av synestesi – där du vid smärta ser din egen värk.

Leave a Comment

mts_howto