Musiken som världsförbättrare

I stort sett alla människor tycker om musik. Det kan naturligtvis skilja mellan vilken musikstil man tycker bäst om men det finns musik för alla smaker. Man tror att musik funnits nästan lika länge som människan. Först kom sången, sedan instrument, först i form av slagverk och därefter olika blåsinstrument. Musik ansågs kunna påverka sinnet hos den som lyssnade och den tanken lever fortfarande kvar. Det finns musik skriven för att framföras vid speciella tillfällen, musik som skall förena, musik som skall höja stridsmoral, musik som skall få oss rofyllda och så finns det förstås musik som är till bara för att njuta av.

Playing for Change

Det finns de som hoppas att Musiken kan förändra världen. En av dem är Mark Johnson som 2002 startade det multimediala musikprojektet Playing for Change. Man reste runt till olika platser på jorden och lät musiker spela samma musikstycke, men färgat av sitt lands musiktradition och instrument. Man filmade och spelade in, och satte sedan ihop de olika inspelningarna till en, med flera olika artister som spelar samma stycke på olika platser. Musiken lades ut på till exempel You Tube. Det var mest lokala musiker och gatumusikanter, men även kända artister som Keb Mo, Bono, Keith Richard och Taj Mahal har deltagit.

Startar och driver musikskolor

Efter några år tog Playing for Change nästa steg, i och med bildandet av gruppen Playing for Change Band. En löst sammanhållen grupp, med en kärna av Playing for Changes populäraste musiker. Man började turnera världen runt, samt spela in skivor, dels med gruppen, dels med enskilda gruppmedlemmar, till exempel före detta gatumusikern Grandpa Elliot. För pengar man fick in tog man det tredje steget och startade Playing for Change Foundation, en ickekommersiell organisation som startar upp och driver dans- och musikskolor främst i utvecklingsländer. Allt görs med förhoppningen att musiken skall förena människor världen över och skapa en bättre och fredligare värld för alla.Musiken skall leda oss rätt.

Leave a Comment

mts_howto