Musik och koncentration

Alla har sina egna knep för att förbättra sin koncentration när de läser, pluggar eller jobbar, men något som många använder sig av är att lyssna på musik. Huruvida det faktiskt hjälper koncentrationen att lyssna på musik är något som forskningen går isär om, men enkelt uttryckt skulle man kanske kunna säga att det varierar från person till person; vissa koncentrerar sig bättre när de lyssnar på musik, medan andras koncentration blir sämre om de lyssnar på musik. Detta har man bland annat kunnat mäta genom att låta studenter läsa en text medan de antingen lyssnar på musik eller inte, och sedan svara på frågor om texten för att avgöra hur väl de har förstått den.

Det man däremot har kunnat komma fram till med klarhet genom forskning är att det ska vara en viss typ av musik man lyssnar på för att den ska ha positiv effekt för koncentrationen. Det betyder att man inte kan lyssna på den musik man tycker om, eftersom det då finns risk att man koncentrerar sig mer på musiken än det man faktiskt ska arbeta med eller studera. Istället ska musiken vara sådan att den kan fungera som bakgrundsljud – att man kan lyssna på den utan att aktivt lyssna på den. På Högskolan i Borås har man faktiskt arbetat med att ta fram låtar som är designade med just detta i åtanke, och som ska vara tillräckligt intressanta för att lyssna på, men samtidigt tillräckligt monotona för att bara finnas i bakgrunden. Då kan musiken verkligen boosta ens koncentration.

Det är dock inte bara när det gäller skolarbete eller kontorsarbete som det är viktigt att kunna koncentrera sig, utan även i vissa precisionssporter som snooker och bowling. Om man känner att man behöver förbättra sin prestation inom bowling kanske man därför ska prova att ta med sig ett par hörlurar och sin favoritspellista nästa gång man åker till bowlingbanan. Ett bra ställe att träna på att spela bowling i Stockholm är O’Learys i Kista. Där spelas alltid musik, så även om man har glömt sina hörlurar hemma kan man prova hur musiken påverkar ens koncentration.

Leave a Comment

mts_howto